INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ WIOLETTĘ SZLACHTA „JAŚMINOWY OGRÓD”

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Wioletta Szlachta „Jaśminowy Ogród” z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Sympatycznej 6/U4, 80-176 prowadząca salon kosmetyczny Centrum Zdrowia i Urody „Jaśminowy Ogród”
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Centrum Zdrowia i Urody „Jaśminowy Ogród” możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę rodojasminowy@gmail.com
Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest:
1. w siedzibie,
2. telefonicznie pod nr 58 736 55 66,
3. listownie – na adres Wioletta Szlachta „Jaśminowy Ogród” Gdańsk. Ul. Sympatyczna 6/U4, 80-176 Gdańsk.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Wioletta Szlachta „Jaśminowy Ogród” będzie przetwarzać Twoje dane:
1. na podstawie wyrażonej zgody w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez salon,
2. na podstawie wyrażonej zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Centrum Zdrowia i Urody „Jaśminowy Ogród” polegającej na wysyłaniu wiadomości email i sms.

Odbiorcą danych będzie:

1. Versum Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000581756, NIP: 9372676744, REGON: 362795750 (procesor). Jest to operator programu służącego do zarządzania salonem w tym do dokonywania rezerwacji zabiegów i przechowywania danych klientów.
2. MK Marketing System LTD, Adres: Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania (procesor). Jest to operator systemu służącego dokonywania zapisu na newsletter oraz pobrania przez klienta bonu zniżkowego na usługę. Jest on wyłącznie odbiorcą danych osób, które zapisują się na newsletter za pośrednictwem strony internetowej salonu.

Okres przechowywania danych

Wioletta Szlachta „Jaśminowy Ogród” będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy (korzystania z usług Centrum), a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Centrum, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych – w formie pisemnej lub mailowo z podpisem elektronicznym. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Centrum Zdrowia i Urody „Jaśminowy Ogród”, podanie imienia i nazwiska oraz danych dotyczących stanu zdrowia jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wymagających wiedzy na ten temat. Jest to spowodowane koniecznością ustalenia czy istnieją ewentualne przeciwskazań do wykonania zabiegu. Podanie takich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie wyżej opisanych usług.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.